• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • قابل توجه اعضای محترم هیات علمی علوم پزشکی /ثبت نام کارگاه اصول ارزیابی الکترونیک دانشجویان/ زمان برگزاری 29 تیرماه

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی علوم پزشکی /ثبت نام کارگاه اصول ارزیابی الکترونیک دانشجویان/ زمان برگزاری 29 تیرماه

چاپ ایمیل

کارگاه مجازی اصول ارزیابی الکترونیک دانشجویان جهت اعضای هیات علمی علوم پزشکی در تاریخ 99/04/29 ساعت 8:30 لغایت 12:30  برگزار می شود.

اعضای محترم هیات علمی جهت ثبت نام به لینگ زیر مراجعه نمایند.
http://sc.iauec.ac.ir/DepartmentInfo/9