نشست علمی با موضوع؛ سیره رضوی(ع)

چاپ ایمیل

نشست علمی با موضوع؛
سیره رضوی(ع)
با حضور دکتر محمدرضا طوسی؛
استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی

🍀سه شنبه ۱۰ تیر راس ساعت ۸ صبح
مجتمع علوم انسانی_طبقه۴_اتاق شورا

🍀(همراه داشتن ماسک الزامی ست)