• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • قابل توجه علاقمندان به شرکت در رویداد کمند: رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر (تحت عنوان طرح کمند)