محفل شعر طنز دانشجویی در دانشگاه ازاد اسلامي مشهد برگزارشد

چاپ ایمیل

 در گراميداشت روز دانشجو
محفل شعر طنز دانشجویی در دانشگاه ازاد اسلامي مشهد برگزارشد
به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو، کانون نورالهدي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد با همكاري معاونت فرهنگي دانشجويي اين دانشگاه محفل شعر طنز دانشجویی برگزار كرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، این محفل دانشجويي كه با حضور شاعران نامدار طنز کشورو استان چون ناصر فيض و قاسم رفيعا همراه بود، شاعران طنزپرداز دانشجو و برخي طنز پردازان استاني به شعر خواني پرداختند.

معاون فرهنگی دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در ابتداي اين محفل با گراميداشت روز دانشجو، مهمترين رسالت دانشجو را روشنگري جامعه دانست و گفت: فلسفه وجودي انسان طلب علم است كه با پرداختن به آن به جامعه كمك كنيم و مسائل آن را رفع نمائيم.

اين مراسم كه با استقبال دانشجويان همراه بود، با تقدير از برگزیدگان طنزپرداز دانشجو پايان يافت.