• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • كارگاه روش شناسي و آشنايي استادان با فرآيند برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي و ترويجي برگزار شد

كارگاه روش شناسي و آشنايي استادان با فرآيند برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي و ترويجي برگزار شد

چاپ ایمیل

دردانشگاه آزاد اسلامي مشهد در حال برگزاري است:

كارگاه روش شناسي و آشنايي استادان با فرآيند برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي و ترويجي

برای اولین بار در سطح دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوي، كارگاه روش شناسي و آشنايي استادان با فرآيند برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي و ترويجي در مركز رفاهي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد؛ دكتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد در ابتداي اين كارگاه در جمع اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد استان با بيان اينكه توسعه هر كشور مرهون توسعه علمي آن است، افزود: در كشورهاي پيشرفته دنيا كه در توليد علم سرآمد هستند بين توسعه علمي و توليد فناوري ارتباط مستقيم وجود دارد.

وي با تاكيد بر اينكه اقتدار كشورها، اقتدار علمي آنهاست، اظهارداشت: سياست كشور مرجعيت علمي در دنياست، به همین منظور حرکت برای کسب مرجعیت علمی، موضوعی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشته و در این باره فرموده اند: کشور باید در علم و دانش در رتبه اول جهان قرارگیرد.

دكتر طاهري لاري با بيان اينكه در راستاي بحث تمدن سازي و اجراي بيانيه گام دوم انقلاب و توليد علم، دانشگاهها در صدر هستند، گفت: ازاين رو دانشگاه آزاد اسلامي با حضور دکتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در زمينه كرسي هاي نظريه پردازي و ترويجي وارد شده تا چندين نظريه بومي داشته باشيم.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد ادامه داد: با حمايت و سياست گذاري هاي دانشگاه در استان مي توان از ظرفيت و توانمندي اساتيد علاقمند ومتخصص در راستاي توسعه و گسترش علم و دانش بهره ببريم.

حجت الاسلام جواد مهدوي نسب مسوول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در ادامه با تاكيد بر اينكه در مباحث علمي نيازمند زايش و نوآوري هستيم، افزود: گاهي در مباحث علمي احساس فرسودگي و جا زدگي مي كنيم كه نوآوري علمي راه رهايي از اين فرسودگي است.

وي ادامه داد: براي تحقق نوآوري، يك رويش جديد و حركت انقلابي براي اساتيد دانشگاه ضروري است.

دكتر مهدی انتظاری معاون علمی دبیرخانه هیأت حمایت و مدیر امور کرسی های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ادامه با معرفی ساختار هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، ویژه هنر، علوم انسانی و معارف دینی و چارچوب اجرایی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حمایت از افراد صاحب ایده و نظریه را مهمترین هدف این هیأت معرفی کرده و گزارشی از عملکرد آن را ارائه کرد.

وی با تفکیک کرسی های علمی به دو دسته کرسی های تخصصی و ترویجی؛ کرسی های نظریه پردازی ، نو آوری و نقد را از انواع مختلف کرسی های علمی؛ و عرضه و نقد دیدگاه علمی و مناظره را انواع کرسی های ترویجی برشمرد.

معاون علمی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی از حمایت های حقوقی و مالی، حمایت های علمی و حمایت های ترویجی و اجتماعی صاحبان ایده در این مرکز خبر داد و افزود: ترویج فضای گفتگو و نقد در جامعه علمی، کمک به بسط و توسعه فضای گفتگو و تمرینی برای نظریه پردازی مهمترین اهدافی است که در کرسی های ترویجی آن را دنبال می کنیم.

دراين نشست دكتر محمدرحيم عيوضي استاد گروه علوم سياسي و آينده پژوهي و توليد علم دانشگاه شاهد در رابطه با «كرسي هاي نقد، مناظره، نظريه پردازي » مطالبي ارائه كرد.

در این نشست اساتید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي به طرح سئوالات خود در خصوص كرسي هاي نظريه پردازي و ترويجي پرداختند.