ثبت نام در حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان

چاپ ایمیل

حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان(حوزه شهيد بهشتي(ره)) وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فردوسي براي چهارمين دوره حوزه اساتيد و هجدهمين دوره دانشجويي برگزار مي كند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس www.hodat.ir مراجعه نمائيد.