1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

تكرار / پذیرش دانشجو بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

پذیرش دانشجو بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به منظور تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1389 در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته بدون آزمون از داوطلبان واجد شرایط و در رشته هاي ذیل ثبت نام مي نمايد . الف : خواهران
ب : برادران (دارای کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و يا کارت معافیت یا کفالت دائم)
در رشته هاي کاردانی ناپیوسته : علوم تجربی - آموزش ابتدایی  - زبان و ادبیات فارسی
کاردانی پیوسته :  کودکیاری - مربی بهداشت مدارس -  صنایع فلزی
زمان ثبت نام : از مورخه 7/7/89 تا 15/7/89
متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و نحوه ثبت نام به آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار امامیه – نبش امامیه 59 ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، اداره ثبت نام مراجعه نمایند .
توضیح : متقاضیان رشته صنايع فلزي جهت ثبت نام به مجتمع آموزشی گلبهار واقع در شهر جدید گلبهار مراجعه نمایند .
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22