• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • انتصابات جدید در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

انتصابات جدید در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل

با صدور احکامی جداگانه از سوي دکتر محمدعلی علیزاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، چهار انتصاب جدید در این حوزه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، بر این اساس علی الهیان به سمت سرپرست امور اقتصادی و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، حسین اکملی به سمت سرپرست اداره تدارکات ، حسن احمدی به سمت سرپرست برنامه‌ریزی و بودجه و مجید اسدی به سمت سرپرست اداره برنامه ریزی دانشگاه منصوب شدند.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان