• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی منصوب شد

نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی منصوب شد

چاپ ایمیل

نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی خراسان رضوی منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسر آرین نژاد فیض آبادی به عنوان نماینده رئیس عالیه دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان