• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد جانشین کانون بسیج اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی شد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد جانشین کانون بسیج اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی شد

چاپ ایمیل

طی حکمی از سوی رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی استان ، دکتر احمد فولادیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان جانشین کانون بسیج اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، در این حکم آمده است:

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان