• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • قدردانی از دکتر کاردهی مقدم مسئول اسبق امور کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

قدردانی از دکتر کاردهی مقدم مسئول اسبق امور کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل

با صدور نامه ای از سوی دکتر خیاط مقدم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، از زحمات دکتر ریحانه کاردهی مقدم در مدت تصدی مسئولیت امور کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد قدردانی شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان