• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • انتصاب دکتر باباپور علی آبادی به عنوان سرپرست بیمارستان ۲۲ بهمن دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

انتصاب دکتر باباپور علی آبادی به عنوان سرپرست بیمارستان ۲۲ بهمن دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل

با صدور حکمی از سوی دکتر مسعود طاهری لاری دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد ، سرکار خانم دکتر نوشین باباپور علی آبادی عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، به سمت سرپرست بیمارستان ۲۲ بهمن دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.همچنین از زحمات و کوشش های جناب آقای دکتر محمودرضا خزایی تشکر و قدردانی گردید .

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان