• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • انتصاب دکتر عیسی پور چشانی به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

انتصاب دکتر عیسی پور چشانی به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل

با صدور حکمی از سوی دکتر مسعود طاهری لاری دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد ، دکتر مسعود عیسی پور چشانی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی به سمت سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد. همچنین از زحمات و کوشش های جناب آقای دکتر محمد سرافراز یزدی تشکر و قدردانی گردید .

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان