شروع كلاسهاي عملي دروس آزمايشگاهي و كارگاهی نيمسال دوم 99 از دوم خرداد ماه

چاپ ایمیل

قابل توجه كليه دانشجويان محترم

بدين وسيله به اطلاع مي رساند كلاسهاي عملي دروس آزمايشگاهي يا كارگاه مربوط به نيمسال دوم 99 از تاريخ دوم تا بیستم خرداد ( به مدت 3 هفته ) با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي در دانشكده ها برگزار مي گردد . لذا دانشجويان محترم جهت اطلاع و ثبت نام تا قبل از شروع كلاسهاي عملي مي توانند به گروه مربوطه مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه