نکاتی در ارتباط با انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

چاپ ایمیل

مسئولیت رعایت پیش نیاز و هم نیاز دروس بر عهده دانشجو است. تعداد واحد انتخابی دانشجو در هر ترم نمی تواند کمتر از 12 واحد باشد.

دانشجویانی که مشروط (معدل آنها پایین تر از 12 می باشد ) شده اند، در ترم بعد مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی هستند.

اخذ دروس وصایاي امام (ره) و آشنایی با قرآن (قرائت و روخوانی) مازاد بر سقف واحدهاي مجاز ترم بلامانع است.

در صورتی که معدل دانشجو در یک ترم بالاتر از 17 باشد، در ترم بعد مجاز است حداکثر 24 واحد را اخذ نماید.

دانشجوي ترم آخر مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی بدون رعایت پیش نیاز است. (حتی اگر ترم قبل مشروط شده باشد)

اخذ 24 واحد درسی مشروط به وارد شدن تمامی نمرات ترم گذشته در سایت است.

اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی