تکمیل ظرفیت رشته های پیراپزشکی آزمون سراسری سال 99 در دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

چاپ ایمیل

تکمیل ظرفیت رشته های پیراپزشکی آزمون سراسری سال 99 در دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بدینوسیله به اطلاع داوطلبان رشته های پیراپزشکی آزمون سراسری سال 99 دانشگاه آزاد اسلامی می رساند، با توجه به مصوبه جلسه شورای سنجش و پذیرش در تاریخ 25 بهمن ماه، دانشگاه آزاد اسلامی جهت رشته های پیراپزشکی آزمون سراسری سال 99 که ظرفیت اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آنها تکمیل نشده است، تکمیل ظرفیت خواهد داشت.

زمان و نحوه چگونگی ثبت نام در تکمیل ظرفیت به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.