تصویر-حضور دانشجویان، کارکنان و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و پردیس بین الملل گلبهار در راهپیمایی یوم الله 13 آبان

چاپ