تصویر-برگزاری آزمون سراسری خطبه غدیر ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به همت دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع علوم انسانی

چاپ