تصویر-برگزاری مراسم تکریم و معارفه رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی و مهندسی

چاپ