• image
  • image
  • image
  • image
  • image

تصویر-برگزاری مراسم تکریم و معارفه رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی و مهندسی

چاپ ایمیل