تصویر-ادای احترام ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی به مقام شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

چاپ