تصویر1-مراسم بازگشايي مدارس و نواختن زنگ شروع سال تحصيلي جديد با حضور رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي و معاون آموزش هاي عمومي و مهارتي دانشگاه آزاد اسلامي در دبيرستان پسرانه سما (1) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ