• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر1-مراسم بازگشايي مدارس و نواختن زنگ شروع سال تحصيلي جديد با حضور رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي و معاون آموزش هاي عمومي و مهارتي دانشگاه آزاد اسلامي در دبيرستان پسرانه سما (1) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

تصویر1-مراسم بازگشايي مدارس و نواختن زنگ شروع سال تحصيلي جديد با حضور رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي و معاون آموزش هاي عمومي و مهارتي دانشگاه آزاد اسلامي در دبيرستان پسرانه سما (1) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل