تصویر-مراسم گراميداشت دوازدهمین سالگرد تدفين 5 شهيد گمنام دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

چاپ