• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-مراسم گراميداشت دوازدهمین سالگرد تدفين 5 شهيد گمنام دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

تصویر-مراسم گراميداشت دوازدهمین سالگرد تدفين 5 شهيد گمنام دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

چاپ ایمیل