تصویر_مراسم اختتاميه دوازدهمين جشنواره كشوري طرح قدس مدارس سما کشوربا حضور معاون سما کشور ، ریاست دانشگاه آزاد استان ،و ریاست نهاد رهبری دردانشگاه آزاد اسلامی استان

چاپ