• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و شركت ملي حفاري ايران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و شركت ملي حفاري ايران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

چاپ ایمیل

دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و شركت ملي حفاري ايران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی  و شركت ملي حفاري ايران به منظور ايجاد گسترش زمينه هاي همكاري علمي، آموزشي و پژوهشي جهت رفع نيازهاي موجود در صنايع كشور و خصوصا صنعت حفاري كشور تفاهم نامه همكاري امضا كردند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، اين تفاهم نامه به  امضای دكتر علي سروري مجد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد و سيد عبداله موسوي مدير عامل و رئيس هيات مديره شركت ملي حفاري ايران رسيد.
محورهاي همكاري اين تفاهم نامه شامل همكاري در برگزاري دوره هاي تخصصي مورد نياز دانشگاه از سوي شركت در قبال پرداخت هزينه هاي مربوطه، بهره گيري بهينه از پتانسيل هاي دانشگاه و شركت جهت همكاري در برگزاري دروه هاي كارآموزي براي دانشجويان دانشگاه براساس امكانات و شرايط مورد توافق مي باشد.
 تعريف و اجراي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي مورد نياز، استفاده از امكانات تحقيقاتي (آزمايشگاهي و كارگاهي) متقابل در قبال پرداخت هزينه هاي مربوط ، انجام پروژه هاي تحقيقاتي مورد نياز طرفين براساس فراخوان هاي پژوهشي و قوانين مربوطه و انجام بازديدهاي متقابل علمي از ديگر محورهاي همكاري دراين تفاهم نامه است.
به منظور پيگيري و اجرايي نمودن مفاد تفاهم نامه كميته مشتركي شامل معاون پژوهش و فناوري و دو نفر به انتخاب طرفين كه توسط رئيس دانشگاه و مدير عامل شركت رسما معرفي مي شوند تشكيل مي شود.
مدت اعتبار تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 2 سال تعیین شده است كه با توافق طرفين قابل تمديد است.