تصویر-بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و هیات همراه از مجتمع سنگ آهن سنگان خواف و شرکت اوپال پارسیان

چاپ