• image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • گزارش تصویری-برگزاری مراسم ختم و همدردی با دانشجویان و مردم عزیز افغانستان در پی زلزله غم بار اخیر به همت بسیج دانشجویی جهان اسلام و امور بین الملل

گزارش تصویری-برگزاری مراسم ختم و همدردی با دانشجویان و مردم عزیز افغانستان در پی زلزله غم بار اخیر به همت بسیج دانشجویی جهان اسلام و امور بین الملل

چاپ ایمیل