گزارش تصویری - اولین جلسه تخصصی راهکارهای همکاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و معدن سنگ آهن سنگان خواف

چاپ