گزارش تصویری- جلسه ویدئو کنفرانس مسئولان جشنواره امامت و مهدویت با حضور دکتر سروری مجد و دکتر مرادی

چاپ