گزارش تصویری-جلسه امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان و مشهد با حضور دکتر ملکی تبار رئیس مرکز نظارت ، بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی

چاپ