گزارش تصویری-برگزاری دادگاه مجازی محاکمه عاملان ترور شهید حاج قاسم سلیمانی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی با حضور ریاست دادگستری استان خراسان رضوی وریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان

چاپ