تصویر-جلسه "بررسی ابعاد حقوقی-قضایی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی" به همت دفتر فرهنگ اسلامی و بسیج دانشجویی دانشکده حقوق،علوم سیاسی وزبانهای خارجی

چاپ