• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-جلسه "بررسی ابعاد حقوقی-قضایی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی" به همت دفتر فرهنگ اسلامی و بسیج دانشجویی دانشکده حقوق،علوم سیاسی وزبانهای خارجی

تصویر-جلسه "بررسی ابعاد حقوقی-قضایی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی" به همت دفتر فرهنگ اسلامی و بسیج دانشجویی دانشکده حقوق،علوم سیاسی وزبانهای خارجی

چاپ ایمیل