• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصوير-جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با موضوع برگزاري مراسم سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليماني

تصوير-جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با موضوع برگزاري مراسم سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليماني

چاپ ایمیل