تصویر-برگزاری مراسم معارفه مدیر کل بازرسی، نظارت، ارزیابی و رسیدگی به شکایات منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی(استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)

چاپ