تصویر-آیین اختتامیه دومین دوره طرح سراسری معرفت رضوی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی مشهد مقدس

چاپ