• image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-برگزاری مراسم رونمایی از 2 تابلوی بلوار شهید احمدی روشن و میدان خلیج فارس مجتمع آموزشی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه و به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه

تصویر-برگزاری مراسم رونمایی از 2 تابلوی بلوار شهید احمدی روشن و میدان خلیج فارس مجتمع آموزشی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه و به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه

چاپ ایمیل