تصویر-جلسه دیدار معاون جدید پشتیبانی، توسعه و مدیریت منابع دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت

چاپ