تصویر-جلسه شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

چاپ