• image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-مراسم رونمایی از بلوار شهید ابراهیم هادی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور مسئولین ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

تصویر-مراسم رونمایی از بلوار شهید ابراهیم هادی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور مسئولین ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

چاپ ایمیل