تصویر-اهدای لوح تقدیر استاندار خراسان رضوی توسط ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان به روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ