تصویر-برگزاری جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با حضور استاندار، معاون فرهنگی دانشجویی و مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناسبت هفته روابط عمومی

چاپ