تصویر- دیدار خدام بارگاه مطهر رضوی و اهدای غذای متبرک به فعالین پویش مواسات و همدلی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ