• image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-همایش بزرگ میثاق با سردار مقاومت همزمان با چهلمین روز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با حضور دانش آموزان سما در حرم مطهر رضوی و سخنرانی دکتر طهرانچی و دکتر طاهری لاری

تصویر-همایش بزرگ میثاق با سردار مقاومت همزمان با چهلمین روز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با حضور دانش آموزان سما در حرم مطهر رضوی و سخنرانی دکتر طهرانچی و دکتر طاهری لاری

چاپ ایمیل