• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر- مراسم میثاق با شهید سپهبد قاسم سلیمانی در جوار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه آزاد اسلامی استان

تصویر- مراسم میثاق با شهید سپهبد قاسم سلیمانی در جوار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه آزاد اسلامی استان

چاپ ایمیل