تصویر-برگزاری همایش رسالت دانشگاهیان با سخنرانی دکتر جواد منصوری به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ