خراسان رضوي مقام سوم مسابقات شنا دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور را كسب كرد

چاپ

خراسان رضوي مقام سوم مسابقات شنا دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور را كسب كرد

استان هاي البرز، فارس و خراسان رضوي به ترتيب مقام هاي اول تا سوم مسابقات شنا دانشجويان پسر دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور را كسب كردند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد: مسابقات شنا دانشجويان پسر دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور كه از روز پنج شنبه 28 شهريور ماه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در استخر پرديس دانشگاه فردوسي مشهد آغاز شده بود، ظهر امروز با شناخت تيم هاي برتر بكار خود پايان داد.

در اين مسابقات تعداد 85 دانشجوي از استان هاي خراسان رضوي ، شمالي ، جنوبي و استان هاي فارس ، آذربايجان غربي ، كرمان ، البرز ، بوشهر ، همدان ، قزوين ، يزد و واحد علوم و تحقيقات تهران شركت داشتند كه بعد از چندين روز رقابت استان هاي البرز ، فارس و خراسان رضوي به ترتيب مقام هاي اول تا سوم اين مسابقات را به خود اختصاص دادند.

در پايان اين مسابقات كه با حضور دكتر كمال جوانمرد مدير كل تربيت بدني و ورزش دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد و دكتر يساقي معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد همراه بود از تيم ها و نفرات برتر با اهداي حكم قهرماني ، مدال و كاپ ورزشي تقدير بعمل آمد.

گفتني است: نفرات برتر اين دوره از مسابقات براي پيوستن به تيم دانشگاه آزاد اسلامي جهت شركت در ليگ برتر باشگاههاي كشور انتخاب مي شوند.