تور آشنايي با رشته مهندسي پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد+ گزارش تصويري

چاپ

به همت گروه آموزشي مهندسي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تور آشنايي با رشته مهندسي پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، تور آشنايي با رشته مهندسي پزشكي، آينده شغلي و بازديد از آزمايشگاه هاي اين رشته به همت گروه مهندسی پزشکی و انجمن علمی گروه مهندسی پزشکی در اين دانشگاه برگزار شد.

اين برنامه كه ويژه دانشجويان ورودي جديد كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری مهندسی پزشکی برگزار شد با پرسش و پاسخ دانشجويان با اساتيد هيئت علمي گروه مهندسي پزشكي همراه بود. تور فوق مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت.